RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny behovsmedicin. Vanedannende medicin kan kun fornyes ved personlig henvendelse. Recept på fast medicin laves vanligvis til eet års forbrug ved en årskontrol hos lægen.

Sygehusmedicin skal fornyes ved sygehuslæge.

Før du bestiller medicin, undersøg venligst, om du har ubrugte recepter på apoteket. Du kan se dine recepter her 

 

TIDSBESTILLING

Tidsbestilling til læge og personale.

Ved behov for akut lægevurdering, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive korte spørgsmål til lægen og personalet.

Forventet svartid er inden for 3 hverdage. Har du behov for hurtigt svar, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

NYHEDER

KOL behandling

Sygeplejerske Trine Færge overtager pr. 1.3.18 KOL behandlingen hos Midtbylægerne, under lægelig supervision.

Som noget nyt bliver der udfærdiget en behandlingsplan, en såkaldt "forløbsplan", for KOL behandlingen. I den forbindelse har vi brug for dit samtykke.

Du kan herefter følge med i din KOL behandling på hjemmesiden: www.sundhedsmappe.dk

HPV VACCINATION

Hvad kan HPV-vaccinen forebygge?

 • Meget effektivt forebygge infektion med HPV-typerne 16 og 18, der er skyld i 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft – det ved vi (2).
 • Reducere forstadierne til livmoderhalskræft med næsten 80 % – det ved vi (3).
 • Omtrent 1 ud af 8 af de sværeste tilfælde af forstadier udvikler sig til livmoderhalskræft, hvis de ikke behandles – det ved vi (4,5).
 • Forebygge kræft i livmoderhalsen i betydeligt omfang - det har vi en velbegrundet forventning om; det er det, vaccinen er godkendt til (6,7,8). Der er imidlertid mange år mellem smitte og udvikling af kræft – og dermed mange år, før man ser effekten.
 • Forebygge HPV-relaterede kræfttilfælde i andre organer – det har vi en velbegrundet forventning om, men uvist i hvor mange tilfælde.

Der er bedst effekt af vaccinen, hvis den gives før seksuel debut. Hvis man allerede er seksuelt aktiv, kan effekten ikke fastsættes (afhænger af hvilke typer man måtte være smittet med allerede).

Vaccinen giver ingen beskyttelse eller effekt over for HPV-typer man allerede er smittet med.

Gardasil beskytter også mod kønsvorter (HPV type 6 og 11). Det gør Cervarix ikke. En vaccine, der også beskytter mod mere sjældne kræftrelaterede HPV-typer, er nu på markedet (Gardasil9).

Varigheden af beskyttelsen er ikke fuldt belyst. Foreløbig er der offentliggjort data, som viser, at beskyttelsen mod celleforandringer er intakt efter knap 10 år. Der forventes altså langvarig beskyttelse.

HPV-vaccination tilbydes piger på 12 år, og tilbuddet er gældende til og med 17. år (ved en høj deltagelse bliver drenge også beskyttet mod infektion via flokimmunitet). Det diskuteres stadig, om vi skal inkludere drengene i programmet. Vaccinen er godkendt fra 9-års alder.

Hvor mange rammes af HPV-udløst kræft og forstadier hvert år?

 • ca. 375 kvinder rammes af livmoderhalskræft (50 % < 45 år). Ca. 100 kvinder dør af sygdommen. Ca. 70 % af alle tilfælde skyldes HPV-typerne 16 og 18 (som dækkes af vaccination).
 • ca. 15.000 får konstateret forstadier til livmoderhalskræft, der skal følges op på.
 • ca. 6.000 kvinder bliver keglesnitopereret for de alvorligste forstadier.
 • Mere end 400 mænd og kvinder rammes af andre HPV-relaterede kræftformer, heriblandt analkræft (hvor 75-90 % skyldes HPV 16 og 18), kræft i ydre kønsdele, svælg og mandler (9).

Hvad er HPV? (Human Papilloma Virus) er en familie af meget vidt udbredt vira

 • Nogle typer giver kønsvorter, andre kan resultere i kræft (HPV 16 og 18 hyppigst).
 • HPV smitter primært ved sex. 40 % af 15-årige har haft deres seksuelle debut (10).
 • Kondom beskytter ikke fuldstændigt mod HPV, fordi HPV også smitter ved meget tæt hudkontakt.
 • Smitter 80 % af alle seksuelt aktive på et tidspunkt i deres liv (en eller flere HPV-typer). Blandt danskere < 30 år er 4 af 10 smittet med HPV (11).
 • Langt de fleste bekæmper selv infektionen, men hos nogle få bliver infektionen kronisk og kan herefter skabe celleforandringer, som er forstadier til kræft.

Bivirkninger og indberettede formodede bivirkninger

Kendte bivirkninger – beskrevet i produktresumeerne

 • Milde og forbigående: hovedpine, kvalme, feber, smerter eller reaktioner, der hvor man er blevet stukket, som f.eks. smerter, hævelse, kløe eller rødme. Der er tale om symptomer, man kommer sig hurtigt efter uden behandling, som ved andre vacciner. 

 • Der er desuden beskrevet meget sjældne tilfælde af mere alvorlige bivirkninger, fx Guillain-Barrés-syndrom eller allergiske reaktioner med nældefeber og vejtrækningsbesvær (som også kan forekomme ved stort set alle andre vacciner).

Mistænkte bivirkninger – indberettet til Lægemiddelstyrelsen efterfølgende

 • Indberettede mistænkte bivirkninger 2009 til ultimo 2016 (1,7 mio. doser givet):
  • 2.300 personer – heraf knap 1.000 med formodede alvorlige bivirkninger.
  • Forekomst 0,4 % – heraf ca. halvdelen alvorlige, dvs. 0,2 % – af de vaccinerede personer.
 • HPV-vaccinerne Cervarix og Gardasil9 er på listen over lægemidler, hvor vi som læger har skærpet pligt til at indberette, dvs at alle formodede bivirkninger skal indberettes.
 • En indberetning kategoriseres som alvorlig, hvis et eller flere af de mistænkte indberettede symptomer kategoriseres som alvorlige. Kriteriet alvorlig anvendes, hvis symptomerne er dødelige, livstruende, kræver/forlænger hospitalsindlæggelse eller resulterer i invaliditet eller uarbejdsdygtighed.
 • Som indberettede mistænkte alvorlige bivirkninger har Lægemiddelstyrelsen registreret: indberetninger om besvimelser, neurologiske symptomer samt en række mere diffuse symptomer, som f.eks. langvarig hovedpine, træthed eller mavesmerter.
 • Lægemiddelmyndighederne og EMA (Europæiske Lægemiddelagentur) overvåger løbende vaccinerne og de indberettede formodede bivirkninger. Blandt andet har EMA i 2015 undersøgt to specifikke syndromer, som er formodede bivirkninger: POTS (høj puls og labilt BT) og CRPS (komplekst, regionalt smertesyndrom) og for begge syndromer fundet samme forekomst (1/10.000) blandt vaccinerede og ikke-vaccinerede (12).
 • En række videnskabelige studier har ikke kunnet bekræfte sammenhæng mellem de indberettede mistænkte bivirkninger og HPV-vaccination. Der pågår stadig i Danmark studier, der forsøger at belyse de mange indberettede mistænkte bivirkningers årsag.
 • En hypotese om, at fysisk aktive har højere risiko for bivirkninger, er hverken be- eller afkræftet.
 • Medicinsk uforklarede symptomer, tilbagevendende eller af længere varighed, især udtalt træthed, hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, sanseoverfølsomhed er ikke sjældne i denne aldersgruppe (12+) og hyppigst blandt pigerne (10-40 % et eller flere symptomer) (13).

Vaccinerne indeholder antigen og hjælpestoffer (aluminiumsalte)

 • Antigenerne er proteinstoffer fra de HPV-typer, det drejer sig om.
 • Derudover indeholder vaccinerne aluminiumssalte, som øger effekten af vaccinen ved uspecifikt at booste immunforsvaret.
 • Man har brugt aluminiumssalte i små mængder i vacciner siden 1930’erne. De bruges stadig i en lang række vacciner, også i andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet.
 • De fleste kliniske forsøg har sammenlignet antigen+hjælpestoffer over for hjælpestoffer alene eller anden vaccine med hjælpestoffer. Der findes et forsøg, der bruger saltvand som placebo (14)


DSAM, maj 2017 – Anders Beich, Mie S. Hestbech, Thomas B. Kristiansen

Referencer

 1. Leask J et al. Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals. BMC Pediatr. 2012;12:154.
 2. Garland SM et al. Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent Anogenital Diseases. NEJM 2007;356(19):1928-43.
 3. Barken SS, Rebolj M, Andersen ES, Lynge E. Frequency of cervical intraepithelial neoplasia treatment in a well-screened population. Int J Cancer. 2012;130(10):2438-44.
 4. Ostor AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol Pathol. 1993 4/1993;12(2):186-92.
 5. Garland SM, Kjaer SK, Muñoz N et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. Clin Infect Dis. 2016;63(4):519-27.
 6. http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf
 7. http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf
 8. http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003852/WC500189111.pdf
 9. Kræftens Bekæmpelse 2016 (https://www.cancer.dk/nyheder/stor-stigning-i-hpv-udloest-kraeft-hos-maend/).
 10. Rasmussen M, Due P. Skolebørnsundersøgelsen 2010. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2011 (http://www.hbsc.dk/downcount/HBSC-Rapport-2010.pdf).
 11. Kjaer SK, Munk C, Junge J, Iftner T. Carcinogenic HPV prevalence and age-specific type distribution in 40,382 women with normal cervical cytology, ASCUS/LSIL, HSIL, or cervical cancer: what is the potential for prevention? Cancer causes & control: CCC. 2014;25(2):179-89.
 12. EMA Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Assessment report Review under Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004 Human papillomavirus (HPV) vaccines. 11 November 2015.
 13. Due P, et al. Børn og unges mentale helbred. Rapport, Vidensråd for Forebyggelse, 2014.
 14. Reisinger KS et al. Safety and persistent immunogenicity of a quadrivalent human papillomavirus types 6, 11, 16, 18 L1 virus-like particle vaccine in preadolescents and adolescents: a randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(3):201-9.
 15.  

RECEPTBESTILLING

Klinikken ændrer praksis i forhold til receptbestillinger fremadrettet.

Klik her for at læse mere.

Tidlig opsporing af KOL

Er du over 35 år, er ryger, eksryger, eller arbejder i risikoerhverv?

Har du længerevarende lungesymptomer, f.eks. hoste gennem mere end 2 måneder, åndenød, hvæsen eller opspyt?

Hos Midtbylægerne ønsker vi at styrke den tidlige opsporing af lungesygdomme. 

Få undersøgt din lungefunktion - tal med personalet eller lægen herom.

 

KONTAKT KLINIKKEN

TELEFONTIDER

8.00 - 9.00: Lægernes telefonkonsultation. 
9.00 - 12.30: Sekretærernes telefontid. Ring i dette tidsrum for tidsbestilling, receptfornyelse og lignende.

 

AKUT SYGDOM

Er du pludseligt blevet syg, eller er din sygdom forværret og du har brug for hjælp med det samme, kan vi kontaktes alle hverdage mellem 8 og 16. Efter 12.30 vil vores telefonsvarer oplyse et akutnummer.

BLODPRØVETAGNING HOS DIN EGEN LÆGE

Du kan fortsat få foretaget blodprøvetagning hos din egen læge.
 
Regionsrådet har  besluttet, at patienter der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget en blodprøve hos egen læge, fremover skal have taget blodprøven på et hospital. 
 
Alle prøver som din egen læge ønsker foretaget, kan fortsat og uændret tages hos egen læge.

LÆGEVAGTEN

I perioden kl. 16 - 08 og i weekenden kan du - ved behov for lægehjælp som ikke kan afvente vores åbningstid - kontakte Lægevagten på telefon 70 11 31 31.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

LÆGER OG PERSONALE

Kirsten Christensen (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge og medejer siden 2012

Jan Hagen Clausen (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2011

Søren Prins (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2008 

Karen Lindvig (f. 1954)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 1993 

Anja Petersen

Lægesekretær 
Anja er vores nye men erfarne sekretær og praksismedarbejder.

Ilona Hansen

Lægesekretær
Foruden at passe skranken, tager Ilona blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, laver forundersøgelser til årskontroller for sukkersyge, blodtryk mv., vaccinerer, behandler bla. vorter, foretager øreskylning og meget mere.

Trine Færge

Sygeplejerske
Står for kontroller af blodtryk og sukkersyge, behandler vorter, tager blodprøver, varetager sårbehandling, livsstilsrådgivning, udtagning af celleprøver, kan forestå undersøgelse af lungefunktion, giver rejsevaccinationsvejledning og meget mere.

Sara Thomsen

Læge
 
Sara er ansat i klinikken fra 1.februar 2018 til 31. januar 2019. Sara er færdiguddannet læge fra februar 2017 og arbejder hos os i en introduktionsstilling til almen medicin.

Maria Korshøj Andersen

Læge

Ansat som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (fase 2) og arbejder aktuelt som sygehuslæge. Hun vender tilbage til os 1 dag om måneden for at arbejde som praktiserende læge.

Gitte Nørsøller

Læge

Gitte er ansat som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (Fase 3) fra april 2018 og 1 år frem. Gitte er tæt på at være speciallæge.