Midtbylægerne
Silkeborg

 

Øjenbetændelse hos børn


Øjenbetændelse (conjunctivitis) hos børn

Betændelse i øjets bindehinde. Bindehinden dækker ‘det hvide’ af øjet og

indersiden af øjenlåget.

 

Vigtigt:

Børn med let-moderat øjenbetændelse, hvor barnet iøvrigt er upåvirket, ikke har stærkt pusflåd, ikke har lysskyhed og ikke har en påvirket almentilstand (dvs barnet kan fint lege), behøver umiddelbart ikke lægevurdering, ej heller antibiotika til øjnene, men blot rensning. Barnet må gerne modtages i daginstitutioner uden behandling.

 

Om smitte

Smitten overføres ved berøring og via genstande som håndklæder og legetøj.

Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys.

Om forebyggelse

Øjenbetændelse forebygges med god hygiejne. Korrekt håndhygiejne er vigtig.

Udfør håndhygiejne efter kontakt med væske fra øjnene. Generelt udføres

håndhygiejne før man skal i gang med noget rent (fx før arbejde i køkkenet,

borddækning eller udskæring af frugt), og efter man har rørt ved noget

snavset. Man bør sikre sig, at øjenbetændelse ikke spredes via vaskeklude og

håndklæder.

 

Symptomer

Øjenbetændelse dækker over både milde og svære medicinske tilstande.

 

Milde tilstande

Der er to former for meget milde tilstande af øjenbetændelse, der specielt

opstår hos forkølede børn.

Den første milde form ses som en mild øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd

og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (‘gule klatter’), mest udtalt efter

søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder.

Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution.

Den anden milde form for øjenbetændelse skyldes nogle virus, der kun er

lidt smitsomme. Symptomerne ved denne form for øjenbetændelse er ikke ret

udtalte, og almentilstanden er ikke påvirket. Antibiotika har ingen virkning.

Børn med denne form for øjnebetændelse må gerne komme i institution.

Begge disse to former for øjenbetændelse er meget almindelige, og næsten alle

børn oplever det. Hvis problemerne varer i mere end en uge, skal barnet ses af

en læge, der skal tage stilling til videre behandling og forholdsregler.

 

Svære tilstande

I sjældne tilfælde kan der være tale om en sværere form for øjenbetændelse,

der enten kan være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde

driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene

og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie

og brænden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan

være påvirket.

Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og barnet må ikke komme

i institution. Tilstanden kræver lægebehandling.

 

Behandling

Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning

af øjnene for ikke at sprede smitten fra det ene øje til det andet. Man

bør udføre håndhygiejne før og efter behandling af øjnene, i form af grundig

håndvask og/eller hånddesinfektion.

Et stykke vat vædes med lunkent vand for at fjerne pusset. Bevægelsen er

indefra og ud. Man må ikke bruge det samme vat til begge øjne flere gange.

Gule klatter i øjnene på grund af forkølelse og de lette virusinfektioner kræver

ikke behandling, da de kun giver lette gener, og antibiotika er uvirksomt på

disse virus. Oprensning af øjnene er tilstrækkeligt for at mindske symptomerne.

Barnet bør ses af læge, hvis symptomerne ikke er svundet i løbet af en uge.

De sværere øjenbetændelser kræver lægebehandling. Det er meget vigtigt at

overholde behandlingen, da øjenbetændelsen ellers kommer igen. Ved denne

form for øjenbetændelse tager den behandlende læge stilling til, hvornår barnet

må komme i institution.

 

Komme i institution

Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i institutionen:

• hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd

• hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed

• hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand.

Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge og evt. henvises

videre til øjenlæge.

Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn, og symptomerne er forsvundet,

må det komme i institution, selv om behandlingen skal fortsætte i

længere tid.

 


Midtbylægerne   |   Tværgade 2, 2. tv   |   8600 Silkeborg   |   Tlf 86 82 76 11   |   Fax 86 82 34 62
administration