FUNKTIONSBESKRIVELSER

 

Ansvarsområde sekretær

 

 1. Kontoropgaver incl. oprettelse af regninger, udsendelse af rykkerbreve mv.

 2. Skema- og kalenderansvarlig sammen med Søren .

 3. Dagligt hente, åbne, fordele og sende post onsdag og torsdag

 4. Lave kaffe og te om morgenen, hente brød, mælk og frugt .

 5. Sætter instrumenter i mikrobølgeovnen hver dag før middag onsdag og torsdag. 

 6. Tjekke e-boks  ugentligt

 7. Skrive dikterede attester, samt  oprettelse af regninger for disse. 

 8. Godkende recept/medicin anmodninger incl recept tlf. onsdag og torsdag

 9. Planlægning af opsøgende  hjemmebesøg og influenzavaccination i hjemmet.

 10. Ansvarlig for opfølgningsmodulet. Selve arbejdet kan uddelegeres til praksisassisterne.

Andre opgaver som i mindre grad varetages af sekretæren:

 1. Hjælpe med de akutte pt : CRP, hgb, INR, BS, Strep A, ekg,, u-mik og stix  

 2. Aflæsning af urindyrkninger hver  morgen. Sikre at positive svar angående    plejekrævende patienter,  som ikke selv ringer ind for svar, sættes på akut-   lægens dagsplan  således der iværksættes relevant behandling.