Praksissekretær søges

Praksissekretær søges


Vi søger en sekretær til at være en del af vores praksis. Vi tilbyder et alsidigt arbejde i et stærkt team med forskellige faggrupper.  
Vi tilstræber at skabe de bedst mulige vilkår for vores patienter, behandling af høj faglig kvalitet, godt samarbejde og holdånd. Du kan læse hele vores værdigrundlag på www.midtbylaegerne.dk.Vi er en 4-mands lægepraksis med 4900 patienter beliggende i store lyse lokaler i Silkeborg midtby.
Personalet består aktuelt af en lægesekretær (dig), to sygeplejersker og 3 medicinstuderende som på skift kommer en dag om ugen. Derudover har vi sædvanligvis to uddannelseslæger. 

Dine primære opgaver:
Varetage klinikkens sekretæropgaver, herunder: 
Have overblik over kalenderen og booking.
Håndtering af klinikkens mail, post og e-boks. 
Betaling af regninger
Telefonkonsultationer og visitation af akutte problemstillinger.
Receptfornyelser, tidsbestilling og skrivning efter diktat.
Kvalitetskontrol, udviklingsarbejde og planlægning af besøg
Mindre laboratorieopgaver såsom blodprøver, ekg, crp, urinundersøgelse mv. 


Vi forventer, at du:
Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse som lægesekretær, farmakonom, sosu-assistent el lign. 
Er IT-kyndig 
Er selvstændig og læringsparat. 
Har gode samarbejdsevner og godt humør.
Kan arbejde i et team med forskellige faggrupper, hvor vi arbejder sammen om løsning af de mangeartede opgaver. 
Har et højt serviceniveau og er villig til at varetage forefaldende praktiske opgaver. 
Vil bidrage til klinikkens fortsatte udvikling og trivsel.


Vi kan tilbyde:
En plads i et velfungerende team, hvor vi vægter høj kvalitet i behandlingen, god service og et godt arbejdsmiljø.
Høj grad af selvstændighed med god mulighed for oplæring og supervision.
Løbende efteruddannelse indenfor de områder, der er relevante for dine funktioner.


Arbejdstiden er 30-32 t/uge efter nærmere aftale.
På vores hjemmeside www.midtbylægerne.dk kan du læse mere om vores praksis.
Løn i.h.t. overenskomsten for lægesektretærer
Sidste ansøgningsfrist: torsdag d. 12.3 kl. 12.
Ansøgningen sendes på mail til midtbylaegerne@midtbylaegerne.dk. Vedlæg bilag i form af CV, eksamensbevis, anbefalinger mm.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 23.3. om eftermiddagen.