RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny behovsmedicin. Vanedannende medicin kan kun fornyes ved personlig henvendelse. Recept på fast medicin laves vanligvis til eet års forbrug ved en årskontrol hos lægen.

Medicin, som du får fra et sygehus, skal fornyes ved sygehuslæge.

Før du bestiller medicin, undersøg venligst, om du har ubrugte recepter på apoteket. Du kan se dine recepter her 

NB: Pga. vedligehioldelse af systemet vil det ikke være muligt at tilgå patientportalen søndag d. 26.4.2020 fra kl 8.00 - 16.00

TIDSBESTILLING - klik her

Pga COVID-19-pandemien omlægger vi mange konsultationer til video- eller telekonkonsultation. Det er muligt at booke tid til videokonsultation via patientportalen. 

Gå til tidsbooking på patientportalen ved at klikke på overskriften her. 

Ved uopsætteligt behov for lægehjælp ring på vores akut nummer 40957611. 

Ved livstruende symptomer, ring 112 straks.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive korte spørgsmål til lægen og personalet.

Forventet svartid er inden for 3-5 hverdage. Har du behov for hurtigt svar, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

NB: Pga. vedligehioldelse af systemet vil det ikke være muligt at tilgå patientportalen søndag d. 26.4.2020 fra kl 8.00 - 16.00

NYHEDER - CORONAVIRUS OG KLINIKKEN

CORONAVIRUS OG SERVICE HOS MIDTBYLÆGERNE

14.4.20: Efter en periode med delvis nedlukning af vores vanlige aktiviteter, har vi nu åbent for alle typer af henvendelser igen. Pga. risikoen for smitte af patienter og personale gennemfører vi dog så vidt muligt vores konsultationer ved brug af video eller telefon. Videokonsultation foregår via app'en Min Læge, som kan hentes på App Store el. Google Play. 

Klinikken har på vores hjemmeside under menuen Sygdomme -> Covid19 samlet en række links til hjemmesider indeholdende relevante informationer for sundhedspersonale og borgere.

Da vi ikke må lave uvisiterede konsultationer p.t. er der derfor lukket for tidsbestilling via hjemmesiden. 

Du bedes altid ringe i klinikken og aftale en tid, inden du møder op. Vi har som vanligt åbent for telekonkonsultation ved lægerene mellem 8 og 9 og sekretæren mellem 9 og 12.30. 

Har du som borger generelle spørgsmål om coronavirus, herunder spørgsmål om karantæne mv, så kig her: http://www.coronavirus.dk, eller ring til hotline på 70 20 02 33

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan du få svar på spørgsmål om COVID19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed, på hotline tlf 70 20 02 66 i tidsrummet 9-22.

HPV-VACCINATION MOD KRÆFT, DRENGE OG PIGER

HPV-vaccination mindsker risikoen for at få livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter. Vaccinationen er en del af børnevaccinationsprogrammet og anbefales ved 12-års alderen.

Både drenge og piger tilbydes HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Tilbuddet gælder for:

  • Piger fra de er 12 år og ind til de fylder 18 år
    Drenge der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere og til de fylder 18 år

Personer under 15 år skal vaccineres ad to omgange med mindst fem måneders mellemrum. Personer på 15 år eller derover skal vaccineres tre gange.

Catch up programmer for drenge og unge mænd

Pr. 1. februar 2020 udvides det eksisterende tilbud til to ekstra grupper. Tilbuddet er gældende i 2020 og 2021 og gælder følgende grupper:

  • Drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 1. januar 2006 – 30 juni 2007)
  • Unge mænd, der er til mænd og som er i alderen 18-25 år, da denne gruppe er i særlig risiko for at udvikle analkræft.
     

HPV-vaccination beskytter mod kræft og kønsvorter

Når børn bliver vaccineret mod HPV, er de beskyttet mod næsten 9 ud af 10 tilfælde af analkræft og kønsvorter. Piger er også beskyttet mod 9 ud af 10 tilfælde af livmoderhalskræft og mod nogle tilfælde af kræft i skeden og de ydre kønsorganer.

HPV (humant papillomavirus) består af mange undertyper. HPV er årsag til sygdomme som fx kønsvorter, mens andre typer af HPV er årsag til kræfttyper hos både kvinder og mænd. Hos kvinder kan HPV forårsage livmoderhalskræft, kræft i skeden og de ydre kønsorganer, mens det hos begge køn kan give analkræft og mundsvælgkræft samt peniskræft hos mænd.

HPV er hvert år skyld i ca. 810 tilfælde af kræft i Danmark.

Vaccination før seksuel debut

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger og drenge bliver vaccineret som 12-årige, fordi vaccinationen er mest effektiv, hvis den gives inden seksuel debut.

Det kan have en effekt at blive vaccineret, selvom man allerede er seksuelt aktiv. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis er blevet smittet med en eller flere af de HPV-typer vaccinen beskytter imod.

Smitte med HPV

HPV er et virus, som smitter ved seksuel kontakt. Infektion med HPV er meget almindelig, især blandt unge. Op til 8 ud af 10 af alle kvinder og mænd vil få infektionen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Man kan ikke mærke, at man er smittet med HPV. Der findes ingen behandling mod infektion med HPV, men hos de fleste forsvinder infektionen af sig selv igen. Hos nogle bliver virus imidlertid ved med at være der. Dette kan give celleforandringer, som kan udvikle sig til kræft.

Det er altid en god idé at bruge kondom, da det beskytter mod uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Men kondom beskytter ikke tilstrækkeligt mod smitte med HPV, fordi virus også kan sidde på huden omkring kønsorganerne.

HPV-vaccinen og bivirkninger

HPV-vaccinen kan som al medicin og andre vacciner give bivirkninger. De kendte bivirkninger står beskrevet i HPV-vaccinens indlægsseddel.

De kendte bivirkninger, man kan få efter at være blevet HPV-vaccineret, er:

  • Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 mennesker): bivirkninger på injektionsstedet (smerte, hævelse og rødmen) og hovedpine.
  • Almindelige bivirkninger (kan påvirke 1 ud af 10 mennesker): bivirkninger på injektionsstedet (blåt mærke og kløe), feber, træthed, svimmelhed og kvalme.
  • Desuden er en række symptomer indberettet spontant efter ibrugtagning af HPV-vaccinerne. Hyppighed og sammenhæng til HPV-vaccination er ikke kendt.

VIDEOKONSULTATION MED "MIN LÆGE" APP TIL MOBILTELEFONER

Praktiserende Lægers Organisation og Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde udviklet en App til smartphones kaldet "Min Læge", som gratis kan downloades på App store til iPhones og Google Play store til Android telefoner.

App'ens formål er løbende at forbedre kommunikationen mellem patient og egen læge.

Det er nu muligt at gennemføre bla. videosamtaler med din læge.

Hent app'en allerede i dag.

BLODTRYKSKONTROLLER INCL. ÅRSKONTROL OVERGÅR TIL VORES SYGEPLEJERSKER

I takt med udviklingen, hvor vi som praktiserende læger overtager flere og nye opgaver som tidligere blev løst i sygehusregi, har vi opkvalificeret vore sygeplejersker til at varetage kronikerkontrol af nu også blodtryksbehandling, under supervision af læge.

Derfor vil du opleve, at du ved tidsbestilling tilbydes tid til årskontrol hos vore sygeplejersker.

 

KONTAKT KLINIKKEN

TELEFONTIDER

8.00 - 9.00: Lægernes telefonkonsultation. 
9.00 - 12.30: Sekretærernes telefontid. Ring i dette tidsrum for tidsbestilling, receptfornyelse og lignende.

 

AKUT SYGDOM

Er du pludseligt blevet syg, eller er din sygdom forværret og du har brug for hjælp med det samme, kan vi kontaktes alle hverdage mellem 8 og 16. Efter 12.30 vil vores telefonsvarer oplyse et akutnummer.

BLODPRØVETAGNING HOS DIN EGEN LÆGE

Du kan fortsat få foretaget blodprøvetagning hos din egen læge.
 
Regionsrådet har  besluttet, at patienter der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget en blodprøve hos egen læge, fremover skal have taget blodprøven på et hospital. 
 
Alle prøver som din egen læge ønsker foretaget, kan fortsat og uændret tages hos egen læge.

LÆGEVAGTEN

I perioden kl. 16 - 08 og i weekenden kan du - ved behov for lægehjælp som ikke kan afvente vores åbningstid - kontakte Lægevagten på telefon 70 11 31 31.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

LÆGER OG PERSONALE

Kirsten Christensen (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge og medejer siden 2012

Jan Hagen Clausen (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2011

Søren Prins (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2008 

Karen Lindvig (f. 1954)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 1993 

Trine Færge

Sygeplejerske
Står for kontroller af blodtryk og sukkersyge, behandler vorter, tager blodprøver, varetager sårbehandling, livsstilsrådgivning, udtagning af celleprøver, kan forestå undersøgelse af lungefunktion, giver rejsevaccinationsvejledning og meget mere.

Mathias Hald

Læge

Mathias Hald er uddannet læge ansat i Klinisk Basisuddannelse her i klinikken i perioden 1.2.20 til 31.7.20.

Maria Korshøj Andersen

Læge

Ansat som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (fase 2) og arbejder aktuelt som sygehuslæge. Hun vender tilbage til os 1 dag om måneden for at arbejde som praktiserende læge.

Brynhild Reinert

Læge

Brynhild er uddannet læge og ansat i introduktionsstilling hos os i ½ år fra den 1.2. til 31.7.20. Brynhild skal finde ud af om hun vil være praktiserende læge.

Jonas Munthe

Jonas er hoveduddannelseslæge, og på vej til at blive praktiserende læge.  Jonas arbejder for tiden på forskellige sygehusafdelinger som led i speciallægeuddannelsen, og er 1 dag her hos os i klinikken om måneden.

Rikke Haahr

Klinikassistent

Rikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Frederikke Ernstrøm

Klinikassistent

Frederikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Maria Matthies Larsen

Speciallæge vikar

Maria er ansat som vikar for Karen Lindvig om mandagen indtil videre. Maria er uddannet speciallæge i almen medicin og har flere års erfaring inden for faget.

Maria Sørensen

Maria er ansat som sygeplejerske i klinikken. Maria har flere års erfaring som sygeplejerske.