RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny behovsmedicin. Vanedannende medicin kan kun fornyes ved personlig henvendelse. Recept på fast medicin laves vanligvis til eet års forbrug ved en årskontrol hos lægen.

Sygehusmedicin skal fornyes ved sygehuslæge.

Før du bestiller medicin, undersøg venligst, om du har ubrugte recepter på apoteket. Du kan se dine recepter her 

 

TIDSBESTILLING

Tidsbestilling til læge og personale.

Ved behov for akut lægevurdering, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

 Ved uopsættelig behov for lægehjælp ring på vores akut nummer 40957611. 

E-KONSULTATION

Du kan her skrive korte spørgsmål til lægen og personalet.

Forventet svartid er inden for 3-5 hverdage. Har du behov for hurtigt svar, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

NYHEDER

*** OBS ÆNDRET STARTDATO FOR INFLUENZAVACCINATION 2019 ***

 

Tilbuddet om gratis influenzavaccination rykkes fremover en måned frem til den 1. november, og kan gives gratis indtil den 15. januar.

 

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 2. maj 2019 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
   
 • Førtidspensionister
   
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:

  - kroniske lungesygdomme

  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 

  - diabetes 1 eller 2 

  - medfødt eller erhvervet immundefekt

  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 

  - kronisk lever- og nyresvigt

  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
   
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
   
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
   
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
   
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

GRATIS HPV VACCINATION TIL DRENGE PR. 1. SEPTEMBER 2019

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, starter den 1. september 2019.
 

Drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, kan fra 1. september få gratis vaccination mod HPV. For denne gruppe af drenge er tilbuddet gratis, indtil de fylder 18 år.

Målgruppen for HPV vaccination til piger og drenge er forskellig. 

Alle piger kan få gratis HPV vaccination mellem deres 12. og 18 leveår.

Læs gerne mere her: www.stophpv.dk.

MIN LÆGE APP TIL MOBILTELEFONER

Praktiserende Lægers Organisation og Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde udviklet en App til smartphones kaldet "Min Læge", som gratis kan downloades på App store til iPhones og Google Play store til Android telefoner.

App'ens formål er løbende at forbedre kommunikationen mellem patient og egen læge.

Hent app'en allerede i dag.

Tidlig opsporing af KOL

Er du over 35 år, er ryger, eksryger, eller arbejder i risikoerhverv?

Har du længerevarende lungesymptomer, f.eks. hoste gennem mere end 2 måneder, åndenød, hvæsen eller opspyt?

Hos Midtbylægerne ønsker vi at styrke den tidlige opsporing af lungesygdomme. 

Få undersøgt din lungefunktion - tal med personalet eller lægen herom.

 

KONTAKT KLINIKKEN

TELEFONTIDER

8.00 - 9.00: Lægernes telefonkonsultation. 
9.00 - 12.30: Sekretærernes telefontid. Ring i dette tidsrum for tidsbestilling, receptfornyelse og lignende.

 

AKUT SYGDOM

Er du pludseligt blevet syg, eller er din sygdom forværret og du har brug for hjælp med det samme, kan vi kontaktes alle hverdage mellem 8 og 16. Efter 12.30 vil vores telefonsvarer oplyse et akutnummer.

BLODPRØVETAGNING HOS DIN EGEN LÆGE

Du kan fortsat få foretaget blodprøvetagning hos din egen læge.
 
Regionsrådet har  besluttet, at patienter der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget en blodprøve hos egen læge, fremover skal have taget blodprøven på et hospital. 
 
Alle prøver som din egen læge ønsker foretaget, kan fortsat og uændret tages hos egen læge.

LÆGEVAGTEN

I perioden kl. 16 - 08 og i weekenden kan du - ved behov for lægehjælp som ikke kan afvente vores åbningstid - kontakte Lægevagten på telefon 70 11 31 31.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

LÆGER OG PERSONALE

Kirsten Christensen (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge og medejer siden 2012

Jan Hagen Clausen (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2011

Søren Prins (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2008 

Karen Lindvig (f. 1954)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 1993 

Anja Petersen

Lægesekretær 
Anja er sekretær og praksismedarbejder.

Line Lundholm

Klinikassistent

Line er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Trine Færge

Sygeplejerske
Står for kontroller af blodtryk og sukkersyge, behandler vorter, tager blodprøver, varetager sårbehandling, livsstilsrådgivning, udtagning af celleprøver, kan forestå undersøgelse af lungefunktion, giver rejsevaccinationsvejledning og meget mere.

Sara Thomsen

Læge
 
Sara er færdiguddannet læge fra februar 2017 og er ansat hos os i en introduktionsstilling til almen medicin. Sara er tilbage fra barsel, og skal arbejde hos os indtil efteråret 2019.

Maria Korshøj Andersen

Læge

Ansat som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (fase 2) og arbejder aktuelt som sygehuslæge. Hun vender tilbage til os 1 dag om måneden for at arbejde som praktiserende læge.

Monika Holm Nissen

Læge

Monika  er uddannet læge fra år 2018, og er ansat som KBU læge her i klinikken i perioden 1.8.19 til 31.1.20.

Jonas Munthe

Jonas er hoveduddannelseslæge, og på vej til at blive praktiserende læge.  Jonas arbejder for tiden på forskellige sygehusafdelinger som led i speciallægeuddannelsen, og er 1 dag her hos os i klinikken om måneden.

Rikke Haahr

Klinikassistent

Rikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Frederikke Ernstrøm

Klinikassistent

Frederikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Maria Matthies Larsen

Speciallæge vikar

Maria er ansat som vikar i Karen Lindvigs fravær indtil videre. Maria er uddannet speciallæge i almen medicin og har flere års erfaring inden for faget.

Maria Sørensen

Maria er ansat som sygeplejerske i klinikken. Maria har flere års erfaring som sygeplejerske.