RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny behovsmedicin. Vanedannende medicin kan kun fornyes ved personlig henvendelse. Recept på fast medicin laves vanligvis til eet års forbrug ved en årskontrol hos lægen.

Medicin, som du får fra et sygehus, skal fornyes ved sygehuslæge.

Før du bestiller medicin, undersøg venligst, om du har ubrugte recepter på apoteket. Du kan se dine recepter her.

TIDSBESTILLING - klik her

Pga COVID-19-pandemien omlægger vi mange konsultationer til video- eller telekonkonsultation. Det er muligt at booke tid til videokonsultation via patientportalen. 

Gå til tidsbooking på patientportalen ved at klikke på overskriften her. 

Ved uopsætteligt behov for lægehjælp ring på vores akut nummer 40957611. 

Ved livstruende symptomer, ring 112 straks.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive korte spørgsmål til lægen og personalet.

Forventet svartid er inden for 3-5 hverdage. Har du behov for hurtigt svar, ring venligst på telefon 86827611 og aftal nærmere.

NYHEDER - CORONAVIRUS OG KLINIKKEN

CORONAVIRUS OG SERVICE HOS MIDTBYLÆGERNE

For at mindske risikoen for smitte af patienter og personale med COVID-19 gennemfører vi så vidt muligt vores konsultationer ved brug af video eller telefon. Videokonsultation foregår via app'en Min Læge, som kan hentes på App Store el. Google Play. 

Klinikken har på vores hjemmeside under menuen Sygdomme -> Covid19 samlet en række links til hjemmesider indeholdende relevante informationer for sundhedspersonale og borgere.

Da vi ikke må lave uvisiterede konsultationer p.t. er der derfor visse begrænsninger på tidsbestilling via hjemmesiden. Har du luftvejssymptomer el. andre tegn på COVID-19 må du IKKE møde op i klinikken, men skal kontakte os på telefon 8682 7611.

Mød ikke op i klinikken uden forudgående aftale. Vi har som vanligt åbent for telekonkonsultation ved lægerne mellem 8 og 9 og sekretæren mellem 9 og 12.30. 

Har du generelle spørgsmål om coronavirus, herunder spørgsmål om karantæne mv, så kig her: http://www.coronavirus.dk, eller ring til hotline på 70 20 02 33

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan du få svar på spørgsmål om COVID19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed, på hotline tlf 70 20 02 66 i tidsrummet 9-22.

GRATIS TILBUD OM VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE FOR DIG OVER 65 ÅR

Fra 15. juni 2020 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle over 65 år gratis vaccineres mod lungebetændelse. Ordningen gælder indtil videre til udgangen af 2020.

Aftal tidspunkt for vaccination hos personalet.

Vaccinen kan evt. gives samtidig med influenzavaccinen.

INFLUENZAVACCINATION 2020 - BOOK VACCINATIONSTID HOS PERSONALET

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret i løbet af oktober og november, inden vinteren og den øgede risiko for influenza sætter ind.

DU BEDES BOOKE TID TIL VACCINATION HOS PERSONALET.

Du kan også møde til vaccination uden tidsbestilling fredag den 2. oktober mellem kl. 13 og 15. Husk at medbringe ansigtsmaske.

Du kan også bede om influenzavaccination hvis du er i klinikken i anden anledning.

Du kan blive gratis vaccineret fra 1. oktober 2020 til 15. januar 2021, hvis du:

  • er 65 år eller ældre
  • er førtidspensionist
  • har visse kroniske sygdomme
  • er gravid i 2. eller 3. trimester
  • er svært overvægtig
  • har sygdomme, hvor din læge vurderer at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • bor sammen med en, som har svækket immunforsvar (immunsuppression).
  • er ansat i sundhedsvæsen eller plejesektoren

Vaccinationen er gratis til og med udgangen af februar 2020, hvis du er:

  • gravid og mere end 12 uger henne, har en immundefekt eller deler husstand med en person med svækket immunforsvar.

Du kan også blive vaccineret mod influenza efter de nævnte tidsrum og uden at tilhøre en af de nævnte grupper. Her skal du selv betale for vaccinationen. Prisen kan ses her på hjemmesiden.

BLODTRYKSKONTROLLER INCL. ÅRSKONTROL OVERGÅR TIL VORES SYGEPLEJERSKER

I takt med udviklingen, hvor vi som praktiserende læger overtager flere og nye opgaver som tidligere blev løst i sygehusregi, har vi opkvalificeret vore sygeplejersker til at varetage kronikerkontrol af nu også blodtryksbehandling, under supervision af læge.

Derfor vil du opleve, at du ved tidsbestilling tilbydes tid til årskontrol hos vore sygeplejersker.

 

KONTAKT KLINIKKEN

TELEFONTIDER

8.00 - 9.00: Lægernes telefonkonsultation. 
9.00 - 9.45 og 10.00 - 12.30: Sekretærernes telefontid. Ring i dette tidsrum for tidsbestilling, receptfornyelse og lignende.

 

AKUT SYGDOM

Er du pludseligt blevet syg, eller er din sygdom forværret og du har brug for hjælp med det samme, kan vi kontaktes alle hverdage mellem 8 og 16. Efter 12.30 vil vores telefonsvarer oplyse et akutnummer.

BLODPRØVETAGNING HOS DIN EGEN LÆGE

Du kan fortsat få foretaget blodprøvetagning hos din egen læge.
 
Regionsrådet har  besluttet, at patienter der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget en blodprøve hos egen læge, fremover skal have taget blodprøven på et hospital. 
 
Alle prøver som din egen læge ønsker foretaget, kan fortsat og uændret tages hos egen læge.

LÆGEVAGTEN

I perioden kl. 16 - 08 og i weekenden kan du - ved behov for lægehjælp som ikke kan afvente vores åbningstid - kontakte Lægevagten på telefon 70 11 31 31.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

LÆGER OG PERSONALE

Kirsten Christensen (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge og medejer siden 2012

Jan Hagen Clausen (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2011

Søren Prins (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 2008 

Karen Lindvig (f. 1954)

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og medejer siden 1993 

Trine Færge

Sygeplejerske
Står for kontroller af blodtryk og sukkersyge, behandler vorter, tager blodprøver, varetager sårbehandling, livsstilsrådgivning, udtagning af celleprøver, kan forestå undersøgelse af lungefunktion, giver rejsevaccinationsvejledning og meget mere.

Mathias Hald

Læge

Mathias Hald er uddannet læge ansat i Klinisk Basisuddannelse her i klinikken i perioden 1.2.20 til 31.7.20.

Maria Korshøj Andersen

Læge

Ansat som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (fase 2) og arbejder aktuelt som sygehuslæge. Hun vender tilbage til os 1 dag om måneden for at arbejde som praktiserende læge.

Jonas Munthe

Jonas er hoveduddannelseslæge, og på vej til at blive praktiserende læge.  Jonas arbejder for tiden på forskellige sygehusafdelinger som led i speciallægeuddannelsen, og er 1 dag her hos os i klinikken om måneden.

Rikke Haahr

Klinikassistent

Rikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Frederikke Ernstrøm

Klinikassistent

Frederikke er medicinstuderende og er ansat som klinikassistent.

Maria Matthies Larsen

Speciallæge vikar

Maria er ansat som vikar for Karen Lindvig om mandagen indtil videre. Maria er uddannet speciallæge i almen medicin og har flere års erfaring inden for faget.

Maria Sørensen

Maria er ansat som sygeplejerske i klinikken. Maria har flere års erfaring som sygeplejerske.

Lone Andersen

Lone er vores erfarne sekretær.